Styrelsen

Här är kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Maria Brovall

Vice kårordförande. sekreterare

E-post: maria@brovall.se
Mobil 070 275 29 48

Carina Wänggård

Kassör

E-post: carina.wanggard@oktv.se
Mobil: 073 333 37 43

Gunilla Handberg

Medlemsregistrerare

E-post: gunilla.handberg@gmail.com
Mobil 073 539 33 60

Marcus Strömberg
Ledamot, postmotagare.  kyrkhult.scout@gmail.com

E-post: marcus.stromberg@afconsult.com
Mobil: 072 525 09 77

Mats Sigvant

Ledamot

E-post: mats.sigvant@oktv.se
Mobil: 073 333 36 03

Pär Olof ”Pelle” Olsson

Ordförande

E-post: parolof@icloud.com

Telefon:  0454-770152 Mobil: 070 300 74 66

Anette Lindberg

E-post:   ann-1@hotmail.com