Styrelsen

Här är kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Veronica Westman

Kårordförande

E-post: westman.veronica@gmail.com
Mobil: 073 041 29 85
E-post:kyrkhult.scout@gmail.com
Leder kårens arbete.

Maria Brovall

Vice kårordförande

E-post: maria@brovall.se
Mobil 070 275 29 48

Carina Wänggård

Kassör

E-post: carina.wanggard@oktv.se
Telefon: 0454-771361

Gunilla Handberg

Medlemsregistrerare

E-post: gunilla.handberg@gmail.com
Telefon: 0454-771453 Mobil 073 333 37 43

Marcus Strömberg

Ledamot

E-post: marcus.stromberg@afconsult.com
Mobil: 072 525 09 77

Mats Sigvant

Ledamot

E-post: mats.sigvant@oktv.se
Mobil: 073 333 36 03

Nicklas Nilsson

Ledamot

E-post: niclas7107@hotmail.com
Mobil: 070 394 78 61

Pär Olof ”Pelle” Olsson

Ledamot

E-post: parolof@icloud.com
Telefon:  0454-770152 Mobil: 070 300 74 66

Annika Håkansson

Ledamot

E-Posthaakansson.annika@gmail.com
Mobil: 072 200 63 62