Hitta till oss     

Kyrkhults scoutkår

Postadress c/o Fågelbodavägen 17  293 94 Kyrkhult
Besöksadress Vilshultsvägen 3 d Kyrkhult källarelokalen
Huvudingång på långsidan

Mail adress: kyrkhult.scout@gmail.com

Styrelsen 

LEDARE

Styrelse består av 8 pers

Maria Brovall

Upptäckare, Vice Ordförande, Sekreterare
maria@brovall.se Mobil: 0702 752948

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Maria Brovall

Upptäckare, Vice Ordförande, Sekreterare
maria@brovall.se Mobil: 0702 752948

Ledare på avdelningen Äventyrare