Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 220 kronor per termin. För andra barnet är avgiften 160 kronor, för ledare och aktiva funktionärer är avgiften 10 kronor,, inklusive försäkring och medlemstidning. övriga medlemmar 130 kr

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.