Utmanare

Termins program   2022.     Kontakta ledarn

Vi planera att träffas varannan söndag 18,00-19,30,

Förändringar i progeammet meddelas via messinger grupp ”Kyrkhults kexen”

  Terminsstart Kontakta ledaren.
          Distrikt arrangemang
7 maj  Distrikts mästerskap
 4-6 feb  Scoutfrossa  19 – 15
30 jul Jamboree 22

 

 

Tanken är att man som Utmanarscout planerar aktiviteterna tillsammans i patrullen. En vuxen ska finnas tillgänglig för att stötta och stödja så att verksamheten följer scoutmetoden.

Kontaktperson/Mentor: Veronica Westman. tel.0730-412 985