Utmanare

Termins program våren  2021. 

Vi planera att träffas varannan söndag 18,00-19,30, schemat nedan börjar med digitala träffar.

När smittan går ner och restriktionerna släpper börjar vi med fysiskt igen.

Förändringar i progeammet meddelas via messinger grupp ”Kyrkhults kexen”

Datum Tema Plats
17 jan Uppstart och planering digital träff
7 feb Patrull årsmöte
21 feb Planering inför hajken
 7 mar Planering inför hajken
21 mar Planering inför hajken
18 apr Fixa inför hajken
 21/4 St.Georg.   Inställt Jämshög
 24-25/apr Hajk.   Inställt
30 apr Valborgsfirande.  Inställt
8 maj DM   Inställt
16 maj Vandring
29-30 maj Hajk eller annan större aktivitet  Vi planera ihop.

 

 

Tanken är att man som Utmanarscout planerar aktiviteterna tillsammans i patrullen. En vuxen ska finnas tillgänglig för att stötta och stödja så att verksamheten följer scoutmetoden.

Kontaktperson/Mentor: Veronica Westman. tel.0730-412 985