Spårarna

Vårterminen 2022. 

Tider.  om inget annat anges lördag kl. 10.00-13.oo ( Södersjöns ställplats

Datum Tema Plats frågor kontakta ledarna
 22 jan  Terminsstart 2022 Södersjön Medtag egen mat
 19 feb Utflykt Kreativa info, kommer (anmälan
 12 mar  Matlagning, stormkök  Stenröset
 9 apr  Scouting  Södersjön
 20 apr   St.Georg  Jämshög  info kommer
 30 apr
1 maj
 Gemensam Kårhajk  info kommer
 7 maj  Distrikts mästerskap  info kommer
 21 maj  Woodcraft, Bin  Södersjön
4-5 jun  Avslutnings hajk  Stenröset  info kommer

Var klädd för att kunna vara ute varje gång.

Avd.ledare: Annika Håkansson  tel.072 200 63 62

Ledare:  Anette Lindström.         tel. 076 865 34 19

Tomma läsk-ölburkar/petflaskor (även utan pant) tar kåren tacksamt emot. (O.B.S plastflaskor och ölburkar var för sig)
Lämna dem i lokalen. Kåren kan panta dem via speciellt föreningsavtal.