Översikt stugan badplat vid bryggan
Rudesjöns samlingsplats

  Bilderna tagna av Piotr Wawrzyniuk