Redo för världsscoutjamboree i Sydkorea

5 maj, 2021 av Pär Olof Olsson

Nu tar vi första steget mot världsscoutjamboreen 2023. Då samlas scouter från hela världen i Sydkorea under temat Draw your dream. Vilka drömmar kommer världens ungdomar att ha 2023? Hur kommer världen att se ut? Coronapandemin har det senaste året stängt världens gränser och berövar miljontals barn och unga den skola och utbildning de har rätt till. Sällan har behovet av att träffas över gränser varit så stort.

Mer info. Länk