Info upptäckarna våren 2021

10 januari, 2021 av Pär Olof Olsson

Kyrkhults scoutkår, avdelning Upptäckare Information Våren 2021

Hej scouter och scoutföräldrar!

Nu börjar en ny rolig men också lite annorlunda scouttermin som Upptäckare! Ledare för Upptäckarna är även denna termin Marcus Strömberg och Maria Brovall.

Så som läget är med Covid19 så väljer vi att skjuta på starten till den 3:e Februari.
Vi får återkomma huruvida det mötet kommer att hållas digitalt eller om vi kan ha ett fysiskt möte utomhus.

Under våren så har vi planerat för mycket roligt på scouterna. Förutom våra onsdags träffare så ska vi  ha en hajk vid Bredasjön, hela kåren tillsammans.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss ledare!

Marcus Strömberg, tel. 072 525 09 77 Maria Brovall, tel. 770098, 070 27 52 948

page1image51106480