Nya scoutklader

Medlemsansökan

Bli scout nu

 MEDLEMSANSÖKAN TILL KYRKHULTS SCOUTKÅR

□ Medlemskap □ Syskonmedlemsskap (Ange syskonets namn) _______________
□ Övrigt (för stödmedlemmar)  □ Ledare
Personnummer (12 siffor)  _ _ _ _    _ _   _ _  –   _ _ _ _
Kön Förnamn Efternamn         □ Tjej/Kvinna         □ Kille/Man   □ Annat Namn____________________________________________________
Primär e-postadress ____________________________________________)
Postadress _____________________Postnummer ____________

Ort _________________________ Tel.nr om du ansöker som ledare____________________
Vi tillåter att ovan medlem får vara med på foto som kan komma att publiceras på Kårens hemsida. □ Ja  □ Nej     □ Ja men utan namn.
Något mer som ledarna bör känna till:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Anhörig 1
Namn _________________________Telefonnummer______________________

Till denna adress går medlemsfakturan och information från ledare och Scoutern.
E-post)_____________________________________________________
Anhörig 2
Namn _____________________________ Telefonnummer ___________________
E-post ___________________________________________________
Underskrift: _____________________________________

Av målsman om du är under 18år
page1image8208

Kyrkhults Scoutkår: Besöksadress Vilshultsvägen 3d, 293 74  Kyrkhult
Email: kyrkhult.scout@gmail.com
Postadress c/o Fågelbodavägen 17   293 94 Kyrkhult
Hemsida: kyrkhult.scout.se

page2image560

Personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med din lokala scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.
Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.
Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se
Utöver detta kan din lokala scoutkår behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål
De personuppgifter som vi vill samla in och databehandla är:
Namn och personnummer: 
Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan behöva delas med vårt försäkringsbolag om det behövs.
Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress: 
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat arrangemang.
Vid hajker, läger och övernattningar, mm
Matpreferenser, allergier: 
Vi behöver veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat arrangemang.
Medicinsk information:
För din trygghet och säkerhet behöver vi veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den.
Kyrkhults Scoutkår organisations.nr. 836201-3057

page2image17048

2 (2)