Ledare

Här har du kontaktuppgifter till ledare  i vår kår.

Veronica Westman – Ordförande

Mento för Utmanarna
E-post: westman.veronica@gmail.com  
Mobil: 073-041 29 85

Maria Brovall – Vice kårordförande

Upptäckarledare,
E-post: maria@brovall.se
Mobil: 070-275 29 48

Carina Wänggård – Kassör

Äventyrarledare,
E-post: carina.wanggard@oktv.se
Mobil: 073-333 37 43

Marcus Strömberg – Styrelsen

Upptäckarledare,
Representant i Naturvårds och friluftsråde Olofström.
E-post: marcus.stromberg@afconsult.com
Mobil: 072-525 09 77

Gunilla Handberg – Styrelsen

Medlemsregistrerare
E-post: gunilla.handberg@gmail.com
Mobil 073-539 33 60

Niclas Nilsson – Styrelsen

Fixare och läger ledare
E-post: niclas7107@hotmail.com
Mobil: 070-394 78 61

Mats Sigvant – Styrelsen

Äventyrarledare.
E-post: mats.sigvant@oktv.se
Mobil: 073-333 36 03

Annika Håkansson

Spårarledare
E-post:haakansson.annika@gmail.com
Mobil.072-200 63 62

Anette Lindström

Spårarledare

E-post:  ann-1@hotmail.com
Mobil.076-865 34 19

Pär Olof Olsson -Styrelsen

Webbansvarig. materialansvarig
E-post: parolof@icloud.com
Telefon: 0454-770152 / 070-300 74 66

Kyrkhults Scoutkår mail adress.  kyrkhult.scout@gmail.com