Ledare

Här har du kontaktuppgifter till ledare  i vår kår.

Maria Brovall – Vice kårordförande, Sekreterare

Upptäckarledare,
E-post: maria@brovall.se
Mobil: 070-275 29 48

Carina Wänggård – Kassör

Äventyrarledare,
E-post: carina.wanggard@oktv.se
Mobil: 073-333 37 43

Marcus Strömberg – Styrelsen. Postmotagare

Upptäckarledare,
Representant i Naturvårds och friluftsråde Olofström.
E-post: marcus.stromberg@afconsult.com
Mobil: 072-525 09 77

Mats Sigvant – Styrelsen

Äventyrarledare.
E-post: mats.sigvant@oktv.se
Mobil: 073 333 36 03

Anette Lindström

Spårarledare
E-post ann-1@hotmail.com
Mobil 076 865 34 19

Pär Olof Olsson

Ordförande, Webbansvarig. materialansvarig
E-post: parolof@icloud.com
Telefon: 0454-770152 / 070 300 74 66

Kyrkhults Scoutkår mail adress.  kyrkhult.scout@gmail.com