Kyrkhults Scoutkår      Obs . finns i lokalen

Reseräkning/Redovisning                  Datum ________

c/o Ulvshultsvägen 35-5 Skälmershult 293 95 Vilshult
Carina Wänggård <carina.wanggard@oktv.se>

Namn:______________________________________________
Gatuadres___________________________________________________
Postnummer___________________ _Ort:_________________________
Mobilnummer:___________________Tel._________________________
Bank________________ Clearingnummer_________________________
Pg/Bankkonto______________________
Till mitt konto ……     Ja…….. ..      kontant…………….

Bilersättning   1,85 per km . Utgår endast om samåkning ej går utföra !

Samt efter inlämnat kursintyg eller styrkt av Kårordförande

/ Kassör / Kårutbildare.Redovisning skall göras senast 31/12 samma år

Datum    Ärende                                          Km   Kronor
____  ______________   ___________________  ___  ______     __
____ _______________   ___________________  ___  ______     __
____ _______________   ___________________  ___  ______     __
____ _______________   ___________________  ___  ______     __
____ _______________   ___________________  ___  ______     __
____ _______________   ___________________  ___  ______     __
……………………………………….antal km ______ kronor __________
Kvitton och utläg

Datum Kvitto nr     Ärende                                  Kronor
_______ ______ _____________________________ _________       __
_______ ______ _____________________________  _________      __
_______ ______ _____________________________  _________      __
_______ ______ _____________________________  _________      __
_______ ______ _____________________________  _________      __
_______ ______ _____________________________  _________      __
_______ ______ _____________________Summa  _________

Kvitteras. __________________________Total                 Summa _________ kr