Årskalender Kyrkhults Scoutkår

Datum Händelser                  Ansvar
 januari
  20 Sista dagen för Kåren att se över sina avgifter i Scoutnet inför våren  KS
Terminsplanering innan scoutstarten Avd.led
Terminsstart runt den 15 jan
Diskussioner om kårens inriktning på längre sikt, organisation och rutiner KS
Medlemsavgiften, skickas till alla aktiva medlemmar i scoutnet. Scouterna
Februari.
 15 Sista datum för redovisning av närvaro till kommunen för föregående hösttermin Kasören
 22 Thinking Day är Robert Baden Powells och hustrun Olaves gemensamma födelsedag, som högtidlighålls världen över
Mars
  1 Patrullredovisningar för MUCF skall skickas in till medlemsregristeran Avd.led
  1 Faktura till nya medlemmar
  10 Sista dagen för avregistreringobetalda medlemmar för Hösten året innan
  31 Kåren debiteras för obetalda avgifter för Hösten innan
           Kårstämma Ordf.
 31 Senast dagen att redovisas Patrullerna för statsbidrag i Scoutnet Medl,reg
Driftsbidrag egen lokal, inlämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen före den 31 mars varje år.Ansökan görs på blankett ”Ansökan -Driftsbidrag”   undertecknas av ordförande
April
 15 Klar med vårens skötsel  o tillsyn av Blekinge leden   ( utan målningsarbete  15/5 KS
 23 S:t Georgsdagen firas av alla scouter världen. Kåren firar på närmaste onsdag KS
 30 Nya Medlemmar  OBS sista ordinarie fakturering för våren
Valborgs firande KS
Maj
Trollhajk vartannat år DS
Distrikts mästerskap. DS
  15 Påminnelser för obetalda avgifter
Juni
Redovisning till SENSUS omedelbart efter terminens slut Ledare
Redovisning av närvarokorten till kassören efter terminens slut Ledare
Kassören ska skicka kopia på faktura som underlag till bidrag  från Sensus för våren Kåsören
 14  Påminnelse om obetalda avgifter från 30 april Scouterna
Juli Sommarläger enligt planering ARR KS
Augusti
 15 . Sista datum för redovisning av närvaro till kommunen för föregående vårtermin Kåsören
  ev. Sommar arrangemang
  Terminsstart i slutet av månaden
 20 Sista dagen för Kåren att se över sina avgifter. I Scoutnet  ( För höstterminen KS
September
 1 Medlemsavgiften, skickas till alla aktiva medlemmar i Scoutkåren Scouterna
Oktober
 15 Klar med höstens skötsel o tillsyn av Blekinge leden
 15 Sista dagen för avregistrering av obetalda medlemmar för Vårterminen
Kåren debiteras för obetalda medlemmar från våren
Faktura till nya medlemmar.
Att alla scouter är införda i patruller Led/medlreg
November
 30 Sista ordinarie faktureringen för Höstterminen Scouterna
December
2:a helgen i advent: Julmarknad
Redovisning till SENSUS omedelbart efter terminens slut
Kassören ska skicka kopia på faktura som underlag till bidrag  från Sensus för hösten
Redovisning av närvarokorten till kassören efter terminens slut Ledarna
Uppdatera Handlingsplan/ Riskanalys/ Kårhandbok. Mm. KS / webb.ans.
Övrigt

Betalnings påminnelse skickas efter 15 dagars förfall. (kolla så medlemmen har rätt adress) Detta är uppgifter för 2020 kan variera på några dagar från år till år