Ledare 6

För föräldrar

Bli scout nu

För att kåren skall fungera behövs ledare och engagerade föräldrar precis som i alla föreningar – så passa på att ta chansen att hitta ett gemensamt fritidsintresse!

Antalet scouter styr antalet ledare

… och inte tvärt om.
Vi har som mål att ha max 8 scouter per vuxen. Istället för att begränsa antalet scouter vi kan välkomna, satsar vi istället på att bli fler vuxna/ledare. Om gruppen blir riktigt stor kan vi köra parallella avdelningar på olika dagar.
En avdelning består alltid av en Ansvarig ledare (AL) och ett ytterligare antal ledare. Hos oss är alla ledare på samma villkor, men man kan göra klart att man inte kan/vill vara med och planera, eller ta ansvar för möten, utan istället komma och stötta på mötena. De enda kraven som finns för att bli ledare är att man är myndig, går  kursen trygga möten och är beredd att lämna ett intyg från Belastningsregistret begär utdrag:

Det finns inga krav på förkunskaper!

Behövs förkunskaper?!

För att bli scoutledare behövs inga direkta kunskaper, som förälder vet man ganska väl hur barn fungerar och hur man stöttar dem, och det finns massor av material att tillgå vad gäller det praktiska vi gör. Ofta finns en ledare kvar från förra året så det finns kontinuitet i avdelningen.

Hur mycket tid tar det att vara ledare?

Det kan man bestämma själv. Börjar man som ledare räcker det med att komma på mötena, dvs. en kväll i veckan.
Det kan även vara roligt att vara med på några planeringsmöten i avdelningen. För att lära känna kåren och de andra ledarna har vi kårmöten några gånger per termin. Då diskuteras gemensamma spörsmål som skötsel av scouthuset, gemensamma aktiviteter mm.
Vill man ytterligare stötta sin och andra scouter är man välkommen att vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp. Ledarkollegiet är ett glatt gäng där det är högt i tak, ett verkligt bra sätt att träffa nya bekantskaper.

Jag kan bara komma ibland, hur funkar det då att vara ledare?

Eftersom vi har som mål att vara många ledare i en avdelning är det inget problem att man är borta ibland, det är många som reser i jobbet och ändå är aktiva som ledare.

Att vara olika berikar

Vi tycker man skall ta tillvara det som vi föräldrar är intresserade av. Exempelvis foto, hantverk, snickeri, rymden, odla, sy, måla tavlor, ja nästan vad som helst.
Det viktiga är att det är många händer, ögon, famnar som kan stötta när scouterna är lite yngre.
Ju fler ledare vi är som är lite olika desto roligare blir det, både för barn och oss vuxna!

Bli ledare mer info.

Scoutmetoden

Vi jobbar utgående från scoutmetoden som ett ramverk.


Scoutmetoden består av följande delar:

 • Scoutlag och scoutlöfte
 • Patrullsystemet
 • Learning by Doing
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
 • Friluftsliv
 • Symboliskt ramverk

Detta innebär att man kan skapa massor av vitt skilda aktiviteter och få med en eller flera delar ur scoutmetodens delar. Tittar man noga ser man att friluftsliv bara är en del, man kan exempelvis få med ”Patrullsystemet” och ”Learning by Doing” genom att göra hantverk eller laga mat.

Målspår

Målspåren är ett antal mål som vi vill uppnå med verksamheten. Målen kan ses som ett förslag på ”läroplan” eller utvecklingstrappa. Målspåren är olika för varje åldersgrupp, men huvudmålen är de samma:

 • Ledarskap
 • Aktiv i gruppen
 • Relationer
 • Förståelse för omvärlden
 • Känsla för naturen
 • Aktiv i samhället
 • Existens
 • Egna värderingar
 • Självinsikt och självkänsla
 • Fysiska utmaningar
 • Ta hand om sin kropp
 • Problemlösning
 • Kritiskt tänkande
 • Fantasi och kreativt uttryck

Nedan finns målspåren för spårarscouter som ett exempel.

Hur det hänger ihop…

Målspåren anger vad vi vill göra, och scoutmetoden hur, och av detta får vi fram våra aktiviteter.
Exempel: anta att vi vill ha med två målspår:
Målspår: känsla för naturen
Målspår: fantasi och kreativt uttryck
Aktiviteten kan då vara att i patrullen fotografera småkryp och göra en utställning med fotona på biblioteket. Då har vi fått med känsla för naturen och kreativitet.
Då har vi i denna aktivitet använt två delar i Scoutmetoden: patrullsystemet och lokalt och globalt samhällsengagemang.

Lära sig mer

Vill man lära sig mer finns allt från allmänna kurser, ledarskapsutbildningar till specialiserade friluftsledarutbildningar inom klättring, kajak eller fjällvandringar.

LÄS MER OM VÅRA MÅNGA  UTBILDNINGAR

Följer man ”sin scout”?

Ja, många föräldrar blir ledare för sin spårarscout och följer dem sedan upp i åldrarna. Vi är många som börjat som ledare för mina våra barn under spårartiden, och vi har utvecklats tillsammans.

LÄS MER OM VÅRA AVDELNINGAR

Kan man prova innan man bestämmer sig?

Ja, man kan prova på scouting tillsammans med sitt barn på ett av våra möten innan man bestämmer sig.

SE KONTAKTUPPGIFTER UNDER  AVDELNING

Anmäl ditt intresse

SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN VIA DETTA FORMULÄR
Anmälan är inte bindande.
Om du som förälder eller vuxen är intresserad av att bli ledare kryssar du i ”Ledarintresse”. 
Detta formulär kan användas  för alla som är intresserade av att bli medlem i kåren!

Ditt barn är försäkrat