image001
Bli scout nu

Kyrkhults scoutkårs har arbetat med ommärkning av Blekingeleden april 2019.

Och har tillsyn av den 2 ggr per år, mellan Slagesnäs och Mörrumsån.

Röd markering nya sträckan.